Pracownia pomiarowa

Pracownia pomiarowa wykorzystuje odpowiedni do prowadzonej działalności sprzęt pomiarowy (przyrządy pomiarowe, przyrządy kontrolne i przyrządy pomiarowe pomocnicze). Cały sprzęt pomiarowy poddawany jest okresowemu sprawdzaniu zapewniającym spójność wykonywanych pomiarów.

 

Pracownia pomiarowa do swojej rutynowej działalności wykorzystuje:

1. wyposażenie zasadnicze - przyrząd pomiarowy MEH-25 z kompletem sond do pomiaru:

  • składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego (sonda typu 3AE-1, 3AE-2e i              AE-4),
  • składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego (sonda typu AH-4),
  • gęstości mocy i składową elektryczną pola elektromagnetycznego (sonda typu 3AES-1 i AES-3);
2. przyrządy pomiarowe pomocnicze:
  • przyrząd kontrolny typu UTEST do sprawdzania właściwości metrologicznych;
  • kompasy: RECTA DP6; RECTA DP2
  • Termo-higrometry: AZ 8703; EM 913R
  • Przymiar wstęgowy 30m
  • komputer

Tel. 61 81 39 866

Fax 61 81 39 865

ite@ite.poznan.pl