O firmie

ITE Sp. z o.o. jest firmą usługowo-produkcyjną. Nasze produkty
tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte na
rynku instalacyjnym. Nasza aktywność na polu usługowym wiąże
się z potrzebą ciągłego rozwoju i podnoszenia poziomu obsługi
naszych klientów. Przez wszystkie lata naszej obecności na rynku
zmienialiśmy swoją ofertę dostosowując ją do oczekiwań odbiorców
oraz poszukując nowych obszarów aktywności.
W chwili obecnej dostarczmy usługi obejmujące swym zakresem
przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego w dziedzinie
budownictwa ogólnego, energetyki i telekomunikacji.
W szczególności nasza oferta jest kompleksową odpowiedzią
na zapotrzebowanie operatorów telekomunikacyjnych sieci
bezprzewodowych.

Tel. 61 81 39 866

Fax 61 81 39 865

ite@ite.poznan.pl